Какво откри НАСА?

4 12 2010

Не става много ясно.

Напоследък нямам никакво време за блогване и този пост ще бъде кратък, но просто няма как да не обърна внимание на съобщението на НАСА за бактериите, които използвали арсен вместо фосфор. Първо ще кажа за ролята на фосфора и арсена, после – какво точно са открили учените (според официалната им публикация в сп. „Сайънс Експрес“ с всички експерименти), и накрая се надявам заедно да се посмеем на медийните заглавия по темата.  И така…

Както знаем от биологията в училище, ние и всички други живи същества сме изградени от вода и органични молекули – въглехидрати, протеини (белтъци), липиди и нуклеиновите киселини. Тези молекули са съставени от няколко основни химични елемета – водород(Н), кислород(О), въглерод(С) и азот(N), следвани от сяра(S) и фосфор(P). Изброените 6 елемента винаги са били считани за незаменими, поне до момента живот с алтернативна структура не е познат. В научната фантастика обаче можем да срещнем истории за живот, изграден на близки по свойства молекули, например на базата на силиция, вместо въглерод. Разбира се, в живите организми има и други вещества в по-малки количества – желязо, натрий, и т.н., но за много от тях има известни функционални заместители. Например, желязото участва в  транспорта на кислород при гръбначните, но медта изпълнява тази роля при някои мекотели и членестоноги.

Фосфорът се усвоява от клетките под формата на фосфатни йони (РО43-). Тази фосфатна група участва в молекулата на ДНК (молекулата, в която са „записани” гените), РНК (молекулите, участващи в „разчитането” на гените и още куп други неща). Фосфор се съдържа и в молекулата на АТФ (аденозинтрифосфат) – веществото, което е основен преносител на енергия в клетктие. Множество ензими (протеините, които катализират биохимичните реакции в клетката) се активират или деактивират чрез „закачане” или „откачане” на фосфатна група към молекулата им. Фосфолипидите пък са вещества, изграждащи клетъчните мембрани. Без да задълбаваме повече става ясно колко важен е фосфора.

Както всички вече разбраха, астробиолози от НАСА обявиха, че са открили бактерия, която може да замества фосфора с арсен. Искам да поясня, че от по-рано са познати бактерии, които могат да окисляват арсен т.е. да го използват за набавяне на енергия (по подобен начин има бактерии, които окисляват желязо, сяра, дори уран). В случая обаче не става въпрос за бактерии, окисляващи арсен, ами за такива, които използват арсена вместо фосфор в гореизброените биологични молекули, включително ДНК и протеини. Разбира се, като почитател на тази област (молекулярната биология, генетиката и биохимията де, не астробиологията), не си падам по прес-рилийзи а и изтървах конференцията, но за сметка на това имам достъп до съответния журнал с оригиналната публикация, описваща откритието и експериментите, с които го доказват.

Статията започва с това, че фосфорът и арсенът имат сходни свойства, и така както в природата се срещат фосфатни, така и арсенатни йони (АsО43-). Именно на това химическо начално сходство се дължи и токсичността на арсена – клетките (грубо казано) не могат да ги различат и заместват функционалния фосфор с арсен. В следващите стъпки на фините метаболитните процеси обаче, малките разлики в свойствата на арсена и фосфора придобиват значение. Молелкулите инкорпорирали арсен се оказват нефункционални и в крайна сметка клетката загива. Основната причина за това е, че арсенът е малко по-нестабилен. Е, въпросните учени поставили хипотезата, че ако определени организми имат механизъм да се справят някакси с относително по-малката стабилност на арсена, те успешно могат да го използват вместо фосфор; и се впуснали в търсене на доказателство за хипотезата си.

Търсенето ги отвежда до езерото Моно – суперсолено и алкално езеро с висока концентрация на арсен. Те събират седимент от дъното му и го поставят в лаборатоя в среда, съдържаща глюкоза (за храна на бактериите) и витамини, малко минерали, никакъв фосфор и различни концентрации арсенатни йони. Разбира се, фосфатно замърсяване от самия седимент е неизбежно, т.е. средата не е напълно свободна от фосфор, но чрез 7-кратни разреждания количеството е сведено до минимум (хомеопатите да си мълчат!). С този експеримент, учените успяват да изолират екстремни бактерии, които очевидно си виреят и в присъствие на висока концентрация арсен. Щамът нарекли GFAJ-1. В следващ експеримент екипът демонстрира, че бактериите растат в присъствие на арсен, но ако им добавиш фосфор растат още по-добре. Ако пък отнемеш и двата елемента от срадата (отрицателна контрола) не растат изобщо. От това може да се предположи, че предпочитат нормалния фосфор, но в краен случай биха се задоволили и с арсен. Нататък поставят бактериите в среда с радиоактивно белязан арсен, за да проследят къде точно в клетката отива. Откриват арсен в белтъци, ДНК, липиди и въобще навсякъде. Накрая показват, че този вътреклетъчен арсен е свързан с кислород, азот, водород и там с всичко, с което се свързва и фосфора.

Честно да кажа колкото и да не ми се иска, цялата публикация не че звучи невярно, но просто звучи неубедително. Например, в началото показват, че клетките най-добре растат  с фосфор, по-зле с арсен, и не растат без двете. После обаче дават сухото съдържание на фосфор само в двете проби (арсен(+)/фосфор(-) и фосфор(+)/арсен(-)), но не и на отрицателната контрола. Защо? От къде да знаем, че фосфорът в пробата с арсен(+)/фосфор(-) и отрицателната контрола е еднакво количество, тоест, че растежа се дължи изцяло на арсен? Предполага се, че остатъчното количество фосфор от седимента ще е еднакво и еднакво намалено при разрежданията, но какво им пречи да дадат данните, вместо да си предполагаме? И от къде да знаем, че тези 0.2% фосфор, които дават да се съдържа в пробата арсен(+)/фосфор(-), не са достатъчни за да поддържат някакъв растеж. Вярно, в други бактерии жизнения минимум фосфор е 1-3%, но тези бактерии са нови и доста екстремни, кой ги знае? После, защо пробите са правени в 6 повторения, а контролата само в 2? Експериментите с растежа в среда нито са скъпи, нито са трудни. Методът за разделяне на биологичните молекули на фракции (екстракция с фенол:хлороформ), в които се открива арсен, не е много чист. Не става ясно как след екстракцията пречистват веществата и измерват радиоактивността, освен експеримента с ДНК. Обаче в експеримента с ДНК началното количество ДНК от пробата с арсен изглежда повече (вижте фигура 2 в публикацията).Естествено, че ще даде и по-силен радиоактивен сигнал, те не мерят относително количество в случая. И много други въпроси. В крайна сметка, нито един експеримент не доказва еднозначно, че арсенът в клетката, дори и да се е инкорпорирал в молекулите, функционира точно толкова добре, колкото и фосфора. Това, което показват със сигурност е, че са открили бактерии, които виреят сравнително спокойно в среда с арсен и някакси се справят с неговата токсичност, навярно дори го използват. Навярно.

Не на последно място, тази публикация е приета само един месец след предаването  в журнала т.е. изглежда рецензентите не са им искали допълнителни експерименти, което си е… странно. Обикновено изискват допълнителни експерименти и периода между предаване и публикуване е не по-малко от 6 месеца.

Не искам да кажа, че е невъзможно бактериите да използват арсена. Възможно е. Възможно е да съществува живот на базата на химични елементи, надхвърлящи въображението на най-големите фантасти. За съжаление, това изследване не е убедително. Необходими са още експерименти, за да бъде потвърдено. Например, съвсем лесен и елегантен експеримент би бил, първо да ги отглеждат в различни концентрации фосфор, че да установят, какъв е минимума. Веднъж знаейки минимума, да сложат арсен, и да видят дали компенсира. Има и много други неща, които могат да се направят.

И понеже вероятно досадих с подробности, нека приемем, че НАСА са обявили, че са открили „бактерии, които могат да използват арсен вместо фосфор”. Нека погледнем как пресата отрази съобщението:

Dnes.bg: „Идат. Или са тук?

„НАСА предизвика фурор в интернет със съобщение за „астробиологическо откритие“, което може да покаже, че чужди форми на живот съществуват, дори на Земята.. “  – какво им е чуждото?

„Бактерии, открити на дъното на езерото Моно в националния парк Йосемити, могат да докажат теорията за „сенчести“ същества…” – какво им е сенчестото?!

„Живот, какъвто не познаваме“ може дори да оцелява на планети със сурови условия и да се развива в интелигентни същества като хората, ако или когато условията се подобрят“. – като хората и за разлика от журналистите.

„Тази тяхна способност увеличава възможностите подобни форми на живот да съществуват и на други планети, които нямат нашата благодатна атмосфера.” – ми не, възможностите са си същите, просто евентуално успяхме да наблюдаваме една от възможностите.

„Те са чужди форми, но чужди форми, които живеят в нашия дом“ – ксенофоби. Какво им е чуждото, те най-вероятно са били тук много преди нас.

„Тези същества са останки от предишни обитатели на Земята.” – това от къде дойде?!

Dnevnik.bg пък снощи не бяха разбрали разликата между открили и създали, та сложиха „НАСА създаде нова форма на живот” поне поправиха заглавието по-късно на „Наса откри…

„Самата бактерия е съставена от арсен – нещо, което досега се смяташе за невъзможно, макар някои учени да го допускаха на теория.” – ъъъ, не точно…

Еdit: Ако не ми вярвате:

Но безспорния ми фаворит в тази тежка категория „наука” в медиите този път е в-к Trud.bg: „Арсен в бактерия доказа живот извън Земята”  – е как земна бактерия доказва живот извън Земята?!

Те, „Труд”, изглежда са ползвали направо гугъл или друг автоматичен преводач.

„Отровният полуметал арсен откри екип на НАСА в бактерия в калта на т.нар. Черно езеро в Калифорния, съобщи Spigel online.Въпросният химически елемент е сред необходимите, за да има живот”.-Не съм от най-умните, ама това звучи все едно арсенът е сред необходимите, за да има живот.

„Арсенът може да замести дори един от основните шест, определящи формата на живот – въглерод, вода, азот, кислород, сяра и фосфор.” – транслейтър, „дефинитивно”.

„Арсенът е подобен на фосфора с това, че той е опасен и отровата му лесно влиза в човешките органи и клетки.” – септември, колеги, септември. „

„Калифорнийското езеро е солено и с висока концентрация на арсен. От него са взети проби за наличие на живот извън Земята. (…) Става въпрос всъщност за извънземен живот“. Без коментар.

„С откритието се отваря нова врата към живот някъде другаде в универсума.“

Тук приключих с прегледа на печата, защото ми дойде в повече.

 

––

П.С. Никой не очаква от журналистите да анализират или критикуват научни новини. Но нека поне ги отразяват така, както са го казали на прес-конференцията. Това, че аз задълбавам по-нагоре, е професионално изкривяване.

П.С.С. Сори, Звездичко, ама съм скептик до мозъка на костите си.

Edit(07.12.2010): Tук има статия на колега, който изтъква нещо, което не бях забелязала  – и „растежът“ на бактериите нещо не е както трябва.


Действия

Информация

53 коментара

4 12 2010
Георги

В сайънс не е изключение публикуването на непълни изследвания, а понякога проспиват и откровени лъжи – да си спомним д-р Хуанг и препрограмираните му стволови му клетки.
Наистина би било по-убедително ако фосфора е 0, а не 0.2%. А какво показват на ТЕМ и СЕМ снимките? Че кой знае кога ще имам достъп до пълнотекстовата версия…

4 12 2010
begem0t

Ми на електронно микроскопските снимки се вижда, че бактериите гледани в арсеновата среда са 3 пъти по-големи и имат огромни вакуоли. Защо не са предположили, че в тези вакуоли биха могли да складират вредния арсен? Ако имат някакъв белтък, който го натрупва, това би обяснило и радиоактивността в белтъчната фракция. Не казвам, че е така, но не е невъзможно, трябва да се отхвърли. А там, дето показват ДНК – показват един гел с някакви бандове, не става ясно геномна днк ли е, плазмид ли е, кво ли – изрязват го и мерят радиоактивност. обаче банда на бактериите расли във фосфор първо не е същия размер, после е някакъв супер размит, не може изобщо да се каже кво е лоаднато. Не е редно да качвам в интернет безплатно за теглене копие от статията, ама ако искаш ще ти го пратя да го видиш. Може и аз да греша, но с колеги го гледахме… не знам.

4 12 2010
Георги Балджиев

Хм, ако има вакуоли нещата наистина стават подозрителни… При растенията именно във вакуолите и тонопласта се натрупват тежки метали при експериментални условия. От бандове не разбирам толкова много, колкото от микроскопски снимки, но това, което казваш звучи странно. Настина, ще съм ти благодарен, ако ми пратиш статията.

4 12 2010
pencho

щом го пише във вестника, не може да не е вярно. сигурно новоназначения официален говорител с извънземните от занзибар вече е на място. водят се преговори с бактериите за подялбата на земята при новия режим.

4 12 2010
Георги

Толкова е акъла на журналистите – понеже изследователите са астробиолози, айде на извънземните.
Впрочем, една М-теория или коя да е друга съвременна теория за произхода и устройството на Вселената е много по-вълнуваща и истинска, отколкото въпроса за съществуването на извънземни, ама нейсе

4 12 2010
Tweets that mention Какво откри НАСА? « begem0t's blog -- Topsy.com

[…] This post was mentioned on Twitter by Веселин Жилов, Kot Begemot. Kot Begemot said: q da se avtotwitna http://tinyurl.com/2up2hsb otkritieto na nasa ne me vpechatlqva mnogo […]

4 12 2010
eldred

В крайна сметка какво излиза. Толкова много са искали да повярват в откритието си, че са го разгласили прибързано и без достатъчно старателни изследвания, че и пресконференция направиха.

Колкото до журналистите, просто погледнете коментарите след статиите и ще разберете причините за дебилните заглавия. Журналистите просто са представителна извадка на населението.

4 12 2010
begem0t

Ми, не знам, пак казвам, че не го отричам, нищо в изследванията не показва, че не са прави. Напълно възможно е да е така. Но има къде по-убедителни възможности за експерименти, не разбирам защо всичко е направено толкова набързо. Надявам се скоро да публикуват повече информация, защото и на мен ми е интересно и ми се иска да е вярно.

5 12 2010
milen

Това го чух за първи път преди 2-3 месеца в филм на discovery chanel, а във филма казват, че пробите от езерото са взимани през 2009 година. Не знам 1 година много ли е малко ли е, но на мен ми се струва че са имали време да си поиграят. http://www.youtube.com/watch?v=6TV326bBVoE&feature=player_embedded#!

4 12 2010
Sceptical Chymist

Освен това масово пишат „арсеник“ вместо „арсен“. Някой трябва да им обясни разликата между превод и транслитерация поне.

4 12 2010
Светльо

Никой не ти отрича правото да си скептик :)

Поне дай да копна материала на сайта си и ще ти гарантирам поне 500 читатели :)

5 12 2010
begem0t

Копай, аз не съм за бройката :)

5 12 2010
Светльо

Добре, ще го публикувам след малко :)

5 12 2010
khagan

Е, хора, тъкмо повярвах, че сме открили извънземните и вие ме тряснахте в земята.

5 12 2010
ivo_isa

Не бих казал, че е кратък, но за сметка на това ми се вижда изчерпателен:-)
Не съм биолог, но доводите ти са ясни и логични. Поразширих си хоризонта, благодаря:-)
Със съжаление ще се съглася и с eldred…

5 12 2010
Журналист

Защо така се нахвърлихте върху журналистите? Тяхната работа е да отразяват новините, такива каквито се случват. Щом някой казва, че са открили нова форма на живот, непозната досега в природата (точно така съм го написала в текстовете си!), защо да не го напиша?! Или първо трябва да докажа, че това е така?! Извинете ме, но аз съм журналист, по образование икономист, а не микробиолог или астрофизик.

И понеже чета в блоговете текстове, показващи пълно непознаване на правилата на българския език, не си позволявам да правя разбор на правописните и синтактичните грешки. Просто се радвам, че някой пише нещо, изразява мнение, но не упреквам, че авторът на текста в своя блог е скаран с пълните членове :)

Затова моля, нека има градивно обсъждане на текстове, а не нападки в стила на Бай Ганьо: „Всички журналисти са маскари!“ Подобно избълване на негодувание може да е признак на комплекси, нали така? Нека първо погледнем гредата в своите очи, преди да показваме треската в очите на другите!

Поздрави!

5 12 2010
begem0t

Значи Вие или не четете, или не разбирате това, което четете. Накрая на поста си казвам именно, че журналистите трябва да отразяват максимално точно.

„Щом някой казва, че са открили нова форма на живот, непозната досега в природата (точно така съм го написала в текстовете си!), защо да не го напиша?! “ -Ако сте го написала точно така в текстовете си, хубаво, но и в 3те текста, които цитирам, не пише това, пише глупости. „Сенчести същества“, „Извънземни“, „От него са взети проби за наличие на живот извън Земята“ WTF?! Такива недоразумения се получават точно когато някой превежда текст, който не разбира. Ако тези изрази ви се струват на място, значи не ви е много ясно за какво става въпрос изобщо.
А като нямат журналисти с научно образование, да си наемат редактор, консултант, няма да се ощетят много. Едно, че се излагат, второ, подвеждат читателите.

Всъщност коя статия точно е вашата?

5 12 2010
Журналист

В дописката на „Ройтерс“, която съм ползвала, пише именно shadow creatures. Вие как бихте го превели?

Моят текст е от в. Дневник. Първият текст преди пресконференцията.

От вашата статия:
„Изброените 6 елемента винаги са били считани за незаменими, поне до момента живот с алтернативна структура не е познат. “

От моята:
„Самата бактерия е съставена от арсен – нещо, което досега се смяташе за невъзможно, макар някои учени да го допускаха на теория.” – ъъъ, не точно…

Кое не е точно?

ПС: Вие явно не сте наясно с работата на журналистите :) Излиза новина, сядаш да пишеш, бързаш, проверяваш, търсиш, сверяваш, чакаш допълнение… уточнение… Учените не се надбягват с времето, за разлика от журналистите. Не се оправдавам и извинявам, а призовавам за толерантност и разбиране…

5 12 2010
begem0t

Хаха, в Дневник, вие първо бяхте написали „НАСА създаде живот“, което беше много смешно. Ройтерс може да са използвали „shadow“, a в днес.бг, не знам чия е статията, казват „сенчести“ същества. Не знам дали разбирате колко абсурден е този превод. То и Ройтерското „Shadow“ е глупаво, не знам защо трябва да преписвате всичко.
Не е точно „самата бактерия е съставена от арсен“ – тя не е съставена от арсен, тя съдържа арсен, което е различно. Никога не се е смятало за „невъзможно“. Смятано за „невъзможно“ и „допускано на теория“ са две взаимно изключващи се неща.
Като гледам, като излезе новина преписвате буквално (т.е. превеждате зле) от първия западен източник. Бързата работа – срам за майстора.

5 12 2010
Журналист

Аз лично съм пуснала дописка „НАСА откри нова форма на живот“ в 19 часа без малко.

В момента нямам време, но когато имам, ще си направя труда да поправя всичките грешки, направени от вас при писане на родния ви език. Като това ваше изречение, в което има две грешки: „Без да задълбаваме повече става ясно колко важен е фосфора.“
Но аз не ви се присмивам, нали? Просто приемам факта, че сте специалист в друга област и се отнасям с разбиране към вашето незнание на употребата на пълен член и запетайки.

Прекратявам безсмисления спор! Той вече не е конструктивен. Останете със здраве.

5 12 2010
begem0t

На мен не ми плащат да пиша материали и не нося отговорността на медия. Нямам и редактори. Мога да си пиша колкото си искам, каквото си искам, и с колкото си искам грешки. Плюс това все си мисля, че съдържанието е доста по-важно от пунктуацията.
Но в края на краищата, това, че аз правя правописни грешки, съвсем не променя факта, че вие пишете глупости.

П.С. Не знам кой е пускал дописката „НАСА създаде „извънземен живот““ тогава. Тази –>

5 12 2010
therealgenadi

Ти преводач, който се надпреварва с времето ли си или си журналист? А може би не правиш особена разлика между двете?

Как може извънземни форми да съществуват на Земята? Това че са открити на Земята не ги ли прави не-извънземни предвид, че никой не е документирал космическия кораб, който ги е доставил.

Знаеш ли кое е най-смешното? Оправдаваш се и казваш, че няма да се извиниш – все едно някой си обидила. Поне осъзнай какви тъпотии си написала и си вземи поука следващия път да вдигнеш телефона и да попиташ някой от БАН или някой с ценз да ти обясни за какво става въпрос.

Щото в момента и за преводач се оказа, че не ставаш, а има 0 журналистика в това да преведеш чужда статия.

Браво, че знаеш правописа. Това е невероятно постижение и е напълно съпоставимо с молекулярната биология.

5 12 2010
begem0t

http://www.dnevnik.bg/sviat/2010/12/05/1005440_nasa_otkri_nepoznata_forma_na_jivot_na_zemiata/?ref=rss

Между другото, не знам на какво се позовават тук, но това не е вярно:
„В лаборатория те ги подложили на „диета“ с арсен, като постепенно намалявали достъпа им до фосфор.“ -нищо не са намалявали постепенно – гледали са ги в среда с и без фосфор.

5 12 2010
therealgenadi

Явно им са се видяли дебели тия извънземни.

6 12 2010
Iliyan ILF Stoyanov

Госпойце Журналист,

това, че вашия „ценз“ не е профилиран в областта на биологията, не ви извинява. По принцип случая с тия странни същества за които от НАСА споменаха е около 99.8% аналогичен със случай от преди около 30 години. А именно това: http://www.noaa.gov/features/monitoring_0209/vents.html или пък като за вас по-лесно смилаемата уикипедия: http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_tube_worm . Т.е. не крийте зад граматическа и пунктуационна дисциплина елемантарната си липса на знания, да не кажа дори елементарната ви, подобна на прокариотен огранизъм, структура на мисълта.

@therealgenadi – пич, принципно имаш моето уважение, заради цялата история около гу’син Сиромахов, ама не давай лоши съвети! Да звъннеш просто ей така в БАН или пък на някого с „ценз“ в България не значи, че няма да удариш греда! Ето госпойцата Журналист има ценз, ама това само я превръща в лицензиран неук елемент. Изобщо в БеГе тумора (образ(о|у)вание) трябва да бъде ликвидиран с особено жестока химиотерапия. Ако не сте ме разбрали, ценза знания не дава. Аз съм примерно едва-едва добутал до средно.

6 12 2010
begem0t

Само не се обаждайте на шефа на института по микробиология акад. Гълъбов! Не че го познавам лично или съм работила с него (слава богу), но след като видях това http://oncobg.info/cat_30/scat_/blk_102// … надежда всяка тука оставете.

5 12 2010
pencho

журналист,
никой не е казал, че _всички_ журналисти са маскари. маскари са само една прилично голяма част от тях – напр. търсещи евтина сензация с развинтено въображение (щом е НАСА, значи е извънземен живот! щом са скоро открити, значи са потайнствени)
друга част са преписвачи, които също носят малка или голяма част от вината – в зависимост от това, колко очевидна глупост са преписали.
колкото до правописа и езиковата култура, които би трябвало да са присъщи на журналистите – в част от статиите на някои от вас се вижда удивително ниско ниво – неправилен превод, глупави англицизми, бедни изразни средства, та дори и чатерски навици понякога.
в доста блогове нивото на българския език е по-високо от средното за онлайн новини, така че това са сламките и гредите би трябвало да ти е неудобно да го споменеш от името на някои твои колеги.

п.п.
надявам се съзнаваш, пишейки тук, че едва ли ще намериш някаква подкрепа. по-скоро прочети още веднъж статията по-горе, дори да си добър журналист, може пък си извадиш някаква поука.

5 12 2010
Георги

Журналист,
виждайки достатъчно ясно атомната подводница в моите очи, можа да ви кажа, че не е открита нова форма на живот. Това е бактерия, е да, не като другите, просто по-екстремофилна.
Поздрави

5 12 2010
radiant

Журналист,
Вие наистина ли не осъзнавате разликата между последствията, които може да доведе пост в блог на биолог, пропускащ запетайки и публикация на журналист, предоставящ недостоверна, подвеждаща, погрешна и малоумна информация във вестник? Фактологична грешка в СМИ и пунктуационна в болг – кое е по-значимо според вас? Граматиката се учи в училище и ако някой я е пропуснал там, едва ли ще наваксва/изостане в интернет, но очевидно вие в училище сте учили само граматика и сте пропуснали да се научите да мислите и интерпретирате – ами как иначе, то това не става с преписване на домашни в училище и на статии на работа.

6 12 2010
Журналист

Радиант,

ние все пак не пишем в „Сайънс“ и „Нейчър“. А граматиката е изключително важна за всички, родени, израснали и учили в България. А по въпроса за грешките, кажете ми, че вие сте най-безгрешния човек на Земята и аз лично ще ви поздравя! Всеки допуска грешки, важното е да си ги осъзнава – било то граматически, пунктуационни, фактологически, житейски…

Почти без да искам, се оказах адвокат на колегите си, но съм изключително възмутена от нетолерантността и дори арогантността на някои от хората, пишещи тук!

Извинявам се на Бегемот, че оспамих блога й. И съм й много благодарна за нейната публикация, която ми даде ценна разяснителна информация!

6 12 2010
radiant

„..ние все пак не пишем в „Сайънс“ и „Нейчър“.“ – ами и Бегемот не пише в литературен вестник, нали? Всеки допуска грешки, да, но ми се струва, че продължавате да не степенувате разликите между изпусната от човек на науката запетая, вестникарско твърдение, че извънземните идат и примерно грешка на хирург по време на операция? Всички правят грешки, да, но интелигентният човек, като направи грешка, си признава и се извинява, а не носи вода от девет кладенеца, за да се оправдава, още по-малко възприема тактиката на нападението – най-добрата защита.
Хайде със здраве и стига спам.

7 12 2010
alexander9may

„Колегите“ ви журналисти са достатъчно неграмотни, дори по отношение на граматиката, да не говорим за по-сериозни неща като анализ на събитие. Нямам предвид в. „Дневник“. Искам само, ако може, да ми обясните какво разбирате от първото изречение на колегите Ви от „Труд“ в статията http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=696948
„Отровният полуметал арсен откри екип на НАСА в бактерия в калта на т.нар. Черно езеро в Калифорния“, като използвате познанията си за пълен и кратък член.
Променят ми представата за мащабите на живота и вселената…

10 12 2010
Kopo

@Журналист
Принципно имам много ниско мнение за родните журналисти, Вие го потвърждавате със страшна сила.
Не схващате ли поне какъв тип е аудитория, четяща този блог? Опита да убедите мислещи хора, че е много по-важно КАК казвате нещо срямо КАКВО казвате говори адски зле за собствената Ви ценностна скала.
Преориентирайте се към друга професионална сфера, примерно в туризма.

5 12 2010
longanlon

„журналист“ ли?

hardly…

5 12 2010
momakat

Списание Сайънс за науката, е като SUN за футбола!

5 12 2010
begem0t

Не бих казала, Сайънс е списанието с може би най-висок импакт фактор след Нейчър. По принцип ужким там се публикуват „groundbrеaking“ резултати. Ето защо тази публикация, във вида, в който се, ме озадачава как е стигнала дотам – вероятно защото е наистина нещо много екзотично и идва от НАСА. Но иначе понякога и в най-добрите журнали минават лоши експерименти. Например, един дето през 80те показва, че водата има памет (нещо, което в последствие се оказва измама), е публикувано в Нейчър. Това, че ваксините причинявали аутизъм (което после се оказа, че е абсолютна измама с цел източване на пари по съдебен път) беше в журнала Lancet, също много престижен. Но това е положението, човек трябва да чете критично, да се вглежда и да отсява информацията. А ако няма друга информация по темата, повторения, същите резултати постигнати от други групи – по-добре да е резервиран човек.

5 12 2010
asd

BULLSHIT!

5 12 2010
Влади

@Sceptical Chymist,

Друга много честа грешка на журналята е като прочетат нейде „silicon“, да дращят „силикон“. Ма така е то, сега на мода са силиконовите работи, не е лесно в 80% от времето да пишеш коя чалгарка къде си е сложила силикон (и колко) и след това като прочетеш „silicon“ нейде да не плеснеш превод „силикон“. Та такива ми ти работи! Журналта са кат адвокатите – 95% от тях развалят репутацията на останалите :))))))

6 12 2010
Журналист

Явно не четете сериозната българска преса, защото аз никога не съм си позволила да заместя силиций със силикон и да напиша Силиконова долина. Именно защото съм говорила с далеч по-приятелски и конструктивно настроени от вас хора с познания в химията и физиката!

Вие явно не разбрахте, че нямам възражения срещу излагането и обясняването на фактите от хора със солидни знания, надвишаващи моите в биологията и химията, а срещу присмиването, което прозира от повечето коментари в този блог.

7 12 2010
Влади

Е добре, де, коя е тая „сериозна“ българска преса? „Труд“, „24 часа“, „СЕГА“ и други ежедневници към несериозния клас ли минават? То вярно, че човек като ги отвори, се чуди да се смее ли, да плаче ли, ама аз за по-сериозни не се сещам. Това са аналозите на „New York Times“, все пак, така че мисля, че са в клас „сериозна“ преса, колкото и да са смехотворни по принцип.

А вас какво сте писала аз лично не съм обсъждал. Но имам пълното право да обсъждам фактите, а те са, че колегите ви МАСОВО пишат откровени глупости. Или не е така, може би? И защо да не им се присмиваме? Идиотщините (а журналистическите такива са не просто идиотщини, ами особено опасни идотщини защото формират общественото мнение и мироглед) трябва всячески да се осмиват, разбира се, вие какво очаквате, да правим теманета и да викаме „Аферим, чоджуклар, машалла!“ ли?

6 12 2010
Iliyan ILF Stoyanov

А във вестник труп, ъъъ труд исках да кажа, работят очевидни малоумници. Ако ще споменаваш вода, включването на кислорода е kinda redundant. Принципно водицата включва тук-там по малко кислородец, че даже съм чувАл, че имало и водород, ама за всеки случай ще взема да проверя академичния извор Шпигел.

6 12 2010
Sceptical Chymist

Журналистическото включване е просто трогателно! :) Учените не се били надбягвали с времето. Това как ви хрумна? Подобно твърдение само потвърждава колко не сте в час г-не (или г-жо) журналист. След като образованието ви е икономическо, може би е добре да се ограничите до съответния тип новини. Обещаваме тях да не ги коментираме! Или началството предпочита да спести от научно-техническа редакция? И правилно! Къде-къде по-добре е да се пишат глупости с правилна пунктуация, вместо логически и фактологично издържани текстове :))

@Влади: това със силикона е класика :) Други любими изпълнения са карбон и титаний.

6 12 2010
Журналист

Радвам се, че съм ви трогнала!

Убедена съм, че не можете да коментирате икономическите новини и процеси, които се случват в момента. Но ако имате въпроси и проявявате интерес – питайте. Аз на свой ред обещавам да ви ги разясня в един ползотворен диалог, защото повярвайте ми, догодина ще бъде решаваща за бъдещия облик на световния икономически ред, ако разумът не надделее над индивидуалистичните и националистични разбирания на някои големи сили.

Вие май не разбрахте за какво пледирам с включването си тук – всеки направи това, в което е най-добър, за да се роди истината. Защото:

“И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни”
–(Евангелие от Йоан, 8:32)

10 12 2010
Iliyan ILF Stoyanov

Единственото което бих искал от човек, цитиращ какъвто и да е род религиозни писания е да се само-въдвори в най-близката клиника по психиатрия.

Отправям зов за помощ към begem0t. Моля да ми сбъднете една от най-големите мечти, а именно да създадете (или откриете, все ми е тая), смъртоносен вирус който поразява всички вярващи, без изключения! Благодаря предварително!

6 12 2010
lammoth

Аз затова не чета българска преса, ахаха.

А за преводи аз имам много любими:

space group – космическа група (вместо кристалографски клас)
fluidized bed – флуидно легло (вместо кипящ слой)
sodium – сода (вместо натрий)

но нека бъдем толерантни към забавните журналисти :D

А относно откритието на НАСА, в природата има явление, което се нарича изоморфизъм, т.е. свойството на дадени атоми/йони да заместват титулярите в кристалната решетка, стига радиусите им да не се различават с повече от 15 % , така че аз не съм скептичен, по-скоро ентусиазиран :)

6 12 2010
milen

Изглежда и чужда преса не четеш. Иначе щеше да си наясно, че положението е същото.
Мicrobes Upend Decades of Science,
… Microbes Suggest Extraterrestrial Life Possible
… NASA POISON ALIENS

Не разбирам агресията ви към журналистите. Имам приятелка която работи в местна телевизия. Превежда новини. Заплатата и е 250. …както се казва „за тез пари – толкоз“. Всяка медия сама си преценява дали може или не може да плаща за експерти. Като не ви харесва не ги гледайте/четете.

6 12 2010
ivo_isa

Днес(никулден2010) астрономическа снимка на деня е снимка на езерото приютило бактерията GFAJ-1

6 12 2010
lammoth

Миленчо, обикновено не се занимавам с заядливи, кокошкарски и неориентирани коментари, ама ти знаеш ли въобще английски? Имаш ли представа за какво се говори в тази тема и какво означават заглавията:
Microbes Suggest Extraterrestrial Life Possible
или
Мicrobes Upend Decades of Science
?

Знаеш ли какво значи suggest ? Заглавието просто подсказва, че са открити организми, които показват, че живот/живи организми може да има в далеч по враждебни условия отколкото сме предполагали. Включително и извън Земята. Гуугълнах статията. Какво грешно видя в 2 -те заглавията, да те питам, а третото няма никаква връзка с темата. Въобще имаш някаква представа за що иде реч?

За съжаление в България голяма част от журналистите просто отварят AEDictionary-то и плякат някакви преводи от чуждата преса/медия, после представят статията като своя. И се мислят за журналисти. Масова е тази практика. Разбира се, че има и качествени, професионални такива, но са малко.

6 12 2010
eldred

„Журналист“, защо продължавате да се правите на ударен? Никой не иска от вас експертни знания по биология и химия. Хората ви се подиграват заради очевидно малоумното заглавие в „Дневник“, а именно „НАСА създаде „извънземен живот“. Тук не говорим за липса не експертни знания, а за елементарно старание да разберете какво точно са казали НАСА на пресконференцията и евтиното съчиняване на жълти сензации.

Коментарът ви за „великите сили“ и цитатите от библията пък въобще няма да ги коментирам – не е тук мястото.

7 12 2010
Sceptical Chymist

Абе, накрая ще излезе че на синковците от nasa са им останали излишни пари от гранта и са се престарали да осигурят мат’риал за отчитане в раздел „dissemination“. Ударили са го на PR хората. Да не мислите, че лесно се пишат отчети? :)))

7 12 2010
Албена

Благодаря за разбираемия дори за лаик като мен текст по темата, както и за хумористичния преглед на печата.

8 12 2010
begem0t

http://rrresearch.blogspot.com/2010/12/arsenic-associated-bacteria-nasas.html тук жената е изтъкнала освен това, което аз казвам, и допълнителни проблеми, които не съм забелязала или не ми се смяташе. Това е шеф на научна лаборатория, занимаваща се с микроби, с множество публикации, в случай че на мен, простото PhD не вярвате :)

4 02 2011
17ti oktomvri

Бегемот, поздравления за прегледния и ясен коментар. Аз също пуснах ухо на новината за това изследване, но не ми беше ясно точно за какво става дума, освен че въпросните бактерии можело да се приложат за прочистване на замърсени води. Абсолютен любител съм в областта на биологията и твоят коментар ми проясни доста неща.

Що се отнася до „отразяващата“ журналистика, не им се връзвай на журналята. Понеже се изживяват като „власт“, егото им се подува и не могат да приемат различно мнение, не дай Боже критична забележка. А пък критичната обмяна на мнения е ежедневие за хората на науката. Нека си чепкат запетайките, но проблемът с некомпетентното коментиране и посане е не само в природните науки – и в моята област, установила съм го отдавна, ръсят бисер след бисер и все със странно високо самочувствие.

за всяка работа си има хора – едни търсят отговори, други мечтаят да се гледат по телевизора.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s
%d блогъра харесват това: